Published: 8/17/2022 11:14:31 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Angler Gaming plc: Penser sänker motiverat värde för Angler Gaming

Erik Penser Bank sänker sitt motiverade värde för bettingbolaget Angler Gaming från 5,8-6,0 till 5,5-5,8 kronor per aktie.

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 6,9 miljoner euro vilket motsvarar en tillväxt om -32 procent på årsbasis. Siffran var lägre än bankens estimat om 8,9 miljoner euro. Ebit uppgick till -0,626 miljoner euro, mot förväntade 1,2 miljoner euro.

Den främsta anledningen till den kraftiga avvikelsen är att bruttomarginalen tyngs av olönsamma affiliate-samarbeten, skriver banken.

"Trots att bolagets trading update indikerar att man har vänt den nedåtgående trenden i lönsamhet sänker vi vårt motiverade värde. Vi bedömer att bolaget behöver bevisa en tydlig turnaround för att en omvärdering av aktien skall ske", konkluderar banken.

Read more about Angler Gaming plc