Press release from Companies

Published: 2022-08-17 17:11:46

Safe at Sea AB: De första SeaRanger-båtarna har levererats till Safe at Sea

Safe at Sea har mottagit den första leveransen av SeaRanger-båtar för introduktion på de europeiska marknaderna.

Safe at Sea AB (publ) tecknade i december 2021 avtal för exklusiv rätt till försäljning av SeaRanger i EU och Europa och de första enheterna har nu anlänt till Safe at Sea. De levererade enheterna möjliggör marknadsintroduktion med demo- och testverksamhet ihop med våra distributörer och kunder.

SeaRanger är lite större än t.ex. SafeRunner, så den kan transportera fler personer och last utan att tappa i flexibilitet och manöverförmåga, även i mycket svår förhållanden. Liksom alla våra befintliga båtar i portföljen, så bygger även SeaRanger på Yamaha WaveRunner som plattform. Vilket innebär att de finns möjlighet att även bygga om befintliga WaveRunners till SeaRangers. Modellprogrammet kommer att rikta sig till såväl professionella brukare som till fritidsbåtsegmentet.

”Vi ser ett stort intresse för vår nya produkt och ser självklart fram emot att presentera båten för både nya och befintliga kunder. Vi har ett gott samarbete med vår sydafrikanska partner och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet och lanseringen i Europa." säger Henrik Hartman, CEO på Safe at Sea

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Read more about Safe at Sea AB

Subscription