Press release from Companies

Published: 2022-12-12 21:13:43

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspira avbryter företagsrekonstruktion och ansöker om konkurs

Dalsspira Mejeri AB meddelar att styrelsen i dag beslutat om att avbryta företagsrekonstruktionen för bolaget och i stället ansöker om konkurs. Beslutet om konkurs baseras på att det inte gått att vända verksamhetens negativa resultatutveckling och kassaflöde. Styrelsen ser inga möjligheter att fullgöra de förpliktelser om att betala det belopp som skulle följa av en fastställd ackordsuppgörelse.

Dalsspira mejeri AB har sedan den 16 juni 2022 befunnit sig i företagsrekonstruktion. Styrelsen har noggrant analyserat bolagets framtida försäljningsmöjligheter och dess ekonomiska utveckling. Styrelsen har även analyserat och tagit ställning till ett antal uppvaktningar av företag som genom omvänt förvärv sökt en marknadsnotering, men efter genomgång har inget av dessa förslag haft egen ekonomisk bärighet som skulle kunnat bidra till en lönsam utveckling av bolaget. Internt har styrelsen funnit åtgärder som på sikt skulle kunnat få mejeriet lönsamt, men styrelsen har inte lyckats erhålla uthållig finansiering för dessa åtgärder. Styrelsen ser därför ingen annan utväg än att Dalspira mejeri avbryter rekonstruktionen och inger en ansöka om att försätta bolaget i konkurs vid Vänersborgs tingsrätt.

I och med att ansökan om konkurs lämnats in, ställs den utannonserade extra bolagsstämman som skulle ägt rum den 14 december in.

Denna information är insiderinformation som Dalsspira mejeri AB är skyldig enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12/12 2022.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Mats Ekberg, Styrelseordförande
E-post: mats.ekberg@foretagsfin.se
Telefon: 073-99 37 969

Kontaktuppgifter Peter Jaern
E-post: peter@dalsspira.se
Telefon: 073-30 50 000

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Read more about Dalsspira Mejeri AB