Nanologica

En bättre värld är en bra affär

Stark tillväxt, tunga avtal i ryggen och en teknik med potential att förändra människors liv. Det är life science-företaget Nanologica.

– Vi har en produkt som kommer att slå världen med häpnad, säger Andreas Bhagwani, vd på Nanologica.

”Vi har en produkt som kommer att slå världen med häpnad”

Många läkemedel räddar liv, men utsätter ofta sina användare för mer eller mindre tuffa biverkningar. Den problematiken har Nanologica lösningen på. Life science-företaget har nämligen en teknik som gör att läkemedel kan sättas in lokalt i den del av kroppen som kräver behandling, istället för att läkemedlet påverkar hela kroppen. Det blir både mer effektivt och billigare, samtidigt som biverkningar kan undvikas.
– Många läkemedel är överdoserade i sin originaldos, så att säga. Anledningen är att om läkemedlet tas intravenöst, eller via tablett, måste det doseras för hela kroppen för att effekten ska bli tillräckligt stor i problemområdet. Detta undviker vi med vår teknik, berättar Andreas Bhagwani.

Nanologica jobbar med silika, ett fint vitt pulver av porösa partiklar. Partiklarnas porer kan ”laddas” med läkemedel och doseras på den plats i kroppen där läkemedlet ska verka. En sjukdom som skulle kunna behandlas med tekniken är IPF, idiopatisk lungfibros, en lungsjukdom som utan behandling leder till döden inom 3–5 år. Det finns fungerande läkemedel, men problemet är de många biverkningarna. Med Nanologicas teknik kan doseringen minskas och medicinen tas i inhalationsform, som en astmaspray, direkt i organet – i detta fall lungan. På så sätt kan de negativa bieffekterna undvikas och effekten förbättras.

Nanologica är fortfarande i ett tidigt skede av utvecklingen, men förhoppningen är att produkten ska kunna nå marknaden inom 5–10 år.
– Det skulle innebära att patienterna kan medicinera själva på ett enklare sätt. Kan vi ersätta intravenös medicinering med en inhalator ger vi i praktiken patienten ett skönare liv, på mer än ett plan. Istället för att behöva besöka en läkare för injektion kan patienten medicinera i hemmet, berättar Andreas Bhagwani.

Förutom medicinsk omformulering – som det föregående exemplet illustrerar – tar Nanologica även fram produkter inom kromatografi. Kromatografi är en analys- och reningsmetod för att ta fram renare ämnen, ex. läkemedel. Det är ett affärsområde där Nanologica utvecklar produkter med läkemedelsbolag som målgrupp.

Nanologica, som varit noterade sedan 2015, genomförde under våren 2020 en riktad nyemission för att få in institutionellt kapital i bolaget. Det innebar att Robur Medica gick in med ett stort ägarskap. Deras fondförvaltare Mattias Häggblom är enligt Andreas Bhagwani en anledning till att nyemissionen flöt så bra som den gjorde.
– Att ha ett namn som Mattias och all den kunskap och respekt han för med sig har helt klart underlättat för oss. Han är en kunnig investerare som jobbar på respekterade Robur Medica. Det är ett faktum som skapar förtroende och intresse från både stora och små investerare.

Just institutionellt kapital har varit ett hett diskussionsämne då det finns en uppfattning att man måste vara listad på större listor för att få tillgång till institutionellt kapital. Andreas Bhagwani och Nanologica är ett bra bevis på att så inte är fallet.
– Många har uppfattningen att det råder olika spelregler på marknaderna, men det gör det ju inte. Jag tror att det är bolaget som avgör, inte vilken börs det är noterat på. I vårt fall fungerade det hur bra som helst. Spotlight har varit en aktiv partner och har hjälpt oss genom aktieägarträffar, pressmeddelanden och en allmän dialog. De tar sitt uppdrag på stort allvar och det hjälper oss mycket.

Nu ligger Nanologicas fokus på att göra fler studier på inhalationsplattformen för lungsjukdomsläkemedel och på att säkra en eller ett par större affärer.
– Kan vi verifiera vår tes ytterligare kommer det att öppna för fler partnerskap, berättar Andreas Bhagwani och tillägger:
– Vi har en teknik som har potential att på sikt förändra människors liv till det bättre. Vi har vuxit varje kvartal under flera års tid och verkar i en stabil och lönsam bransch. Vill du bidra till en bättre värld och samtidigt göra en potentiellt bra affär kan Nanologica vara något för dig.

Fakta

  • Namn: Andreas Bhagwani
  • Ålder: 45 år
  • Bor: Åre
  • Utbildning: Oavslutade studier SLU, MBA Handels.
  • Intressen: Feminism och friluftsliv

Nanologica är ett nanoteknikföretag som utvecklar nanoporösa kiseldioxidpartiklar för applikationer inom life science. Denna kompetens används inom två affärsområden – läkemedelsutveckling och kromatografi, en separationsteknik som används vid läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion. Företagets uppdrag är att bidra till att erbjuda bättre och billigare behandlingar för patienter över hela världen genom teknikplattformen NLAB Silica™.

Lär känna fler bolag