Spotlight Academy

Det är mycket att hålla reda på när man är ett noterat bolag - framförallt kring IR-arbete, nya regler och praxis.

Vi har skapat Spotlight Academy för att underlätta för dig som sitter i företagsledning och styrelse i ett tillväxtbolag. Med över 100 filmer fokuserar vi på de frågor där vi upplever att bolag har flest funderingar kring. Vårt mål med Spotlight Academy är att stötta våra bolag i att minska risken för att göra fel.

- Det gör vi genom att kommunicera med bolagen snabbt och digitalt.

Passa på att certifiera dig

Nu kan du testa dig kunskaper och få en bekräftelse på din kunskap genom att göra vårt certifieringstest. Logga in på Spotlight Academy och gör testet redan idag.

 

 

 

 

Har du inte ett konto? Registrera er för Spotlight Academy inom ramen för Boardas tjänster.

 

Spotlight Academy är ett samarbete mellan Spotlight Stock Market, MCL och Boarda.