Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-28 11:20:35

Gosol Energy Group AB: Gosol Energy Group AB offentliggör årsredovisning för 2023

Gosol Energy Group AB offentliggör härmed årsredovisning för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.gosol.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning

  • Årets nettoomsättning uppgick till 275 847 448 kr (177 221 731)
  • Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 31 254 886 kr (7 495 349)
  • Årets vinstmarginal uppgick till 11,3% (4,2%)
  • Koncernens likvida medel vid årets slut uppgick till 53 134 419 kr (15 877 428). Det fanns inga räntebärande skulder i Koncernen vid årets slut.
  • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 eller total 10 113 020 kr.
     

VD-kommentar

Det är med stor entusiasm och stolthet jag presenterar min första årsredovisning för Gosol Energy Group AB. Noteringen av Gosol Energy Group AB på Spotlight Market den 28 november 2023 markerar inte bara en viktig milstolpe i vår resa utan också början på ett nytt kapitel i vår strävan att leda energiomställningen mot en hållbar framtid.

Sedan starten 2018 har vi genomgått en betydande utveckling och tillväxt, och jag är tacksam för det hårda arbete och den dedikation som vårt team har visat under dessa år. Trots att vi fortfarande betraktar oss som ett ungt företag inom en dynamisk och växande bransch, har vi lyckats identifiera och navigera de utmaningar och möjligheter som vår sektor innebär. Vår förmåga att kontinuerligt identifiera förbättringsområden och nya tillväxtmöjligheter bevisar vår anpassningsbara och innovativa företagskultur.

Under 2023 upplevde Gosol Energy Group sitt mest framgångsrika år hittills, med en imponerande omsättningstillväxt på cirka 56 procent och ett starkt rörelseresultat. Detta resultat är ett tydligt tecken på de framgångsrika strategiska beslut och prioriteringar vi har gjort, samt de gynnsamma omständigheter som präglat vår bransch.

Även om vi står inför utmaningar som en osäker konjunktur, höga marknadsräntor och otydligheter kring skattereduktion för grön teknik, vilket påverkat vår orderstock och installationsaktivitet i början av 2024, är jag övertygad om vår förmåga att anpassa oss och övervinna dessa hinder. Branschorganisationen Svensk Solenergi prognostiserade tidigare i år att antalet solcellsinstallationer skulle minska med 32 % år 2024 jämfört med föregående år. Den minskade efterfrågan leder till högre konkurrens och en mer prispressad marknad.

Under inledningen av 2024 har vi fokuserat på att säkerställa en kostnadseffektiv organisation samtidigt som vi sett över våra fasta kostnader. Detta för att möta den högre konkurrensen och den mer prispressad marknaden. Vår ambition är vara en effektiv organisation som snabbt kan ställa om och anpassa verksamheten till rådande förutsättningar. Ett ytterligare fokus har varit att öka vår närvaro på marknaden för kommersiella kunder och fortsätta utveckla vårt produkt- och tjänsteutbud.

Som VD för Gosol Energy Group ser jag fram emot att fortsätta vår resa och att leda omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Med ett tydligt fokus kvalitet, långsiktighet, kundnöjdhet och hållbar tillväxt, är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta skapa värde för våra aktieägare, kunder och samhället i stort.

Tack till alla våra medarbetare, kunder, och aktieägare för ert fortsatta stöd. Tillsammans bygger vi en ljusare och mer hållbar framtid.

Med vänliga hälsningar,

Jimmy Stensson
VD, Gosol Energy Group AB

 

Om Gosol Energy Group

Gosol är en helhetsleverantör inom nyckelfärdiga energilösningar. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom segmenten solcellssystem, ladd-infrastruktur, och batterilagring samt tillhörande mät- och lastbalanseringstjänster. Målsättning är att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Bolaget arbetar utifrån ledorden kvalité och engagemang med kundrelationen, teknisk kompetens och hållbarhet som grundpelare.

Bolagets kundgrupper och affärsområden är indelat i kategorierna privatkunder (konsumenter), bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommersiella fastighetsägare samt energibolag. Bolagets produkt- och tjänsteutbud är anpassat för respektive kundgrupp och affärsområde. Gosol är idag verksamt i södra och mellersta Sverige och finns representerat i regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Östergötland.
 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta:

jimmy.stensson@gosol.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Gosol Energy Group AB