Press release from Companies

Publicerat: 2024-07-08 22:21:20

Gosol Energy Group AB: Gosol genomför effektiviseringar för att anpassa kostnaderna fram till marknaden vänder

GOSOL ENERGI AB anpassar sina kostnader för att kunna nå ett positivt rörelseresultat vid lägre rörelseintäkter.

Den 4 juli uppdaterade Skatteverket villkoren gällande grönt avdrag för batterier. Ändringen föranleds av att Skatterättsnämnden, i två förhandsbesked, säger att den tolkning av lagen om grönt avdrag som Skatteverket gjort varit felaktig. Utifrån Skatterättsnämndens besked kan batterier som delvis används till stödtjänster eller elprisarbitrage vara berättigade till grönt avdrag.
 
Gosol bedömer att Skatteverkets nya tolkning kommer få en positiv effekt på företagets försäljning av batterier till villamarknaden. Försäljningen bör öka i det korta perspektivet. I det lite längre perspektivet tror Gosol att lagtexten som styr det gröna avdraget kan komma att justeras, så att andelen bidrag (idag 50%) för ett batteri minskar. Den globala trenden med minskade produktionskostnader, för både batterier och solceller, fortsätter och inom ett fåtal år bedömer Gosol att även villamarknaden mycket väl kan stå på egna ben, helt utan bidrag.
 
Marknaden för solceller och batterier har varit svag senaste kvartalen. Antalet installationer har minskat kraftigt från föregående år och företaget har vidtagit åtgärder, främst personalnedskärningar, där företagets kostnader anpassats till de lägre intäkterna. Genomförda effektiviseringarna innebär ytterligare kostnadsbesparingar på cirka 3 mkr på årsbasis och får full effekt under det tredje kvartalet i år. 

Givet koncernens fasta kostnader och vidtagna besparingsåtgärder, och förväntad bruttomarginal, är bedömning att koncernen behöver rörelseintäkter motsvarande ungefär 45 mkr på kvartalsbasis för att kunna generera ett positivt rörelseresultat.
 
Företaget bedömer att marknaden kan bli fortsatt svag även efter sommaren men att företaget är väl rustat för en fortsatt lönsam expansion när marknaden väl vänder. Vi ser nu en utrensning, med flera konkurser inom branschen, där bara de bättre företagen bli kvar. Den underliggande marknadstrenden, i det längre tidsperspektivet, bedöms vara mycket stark med stor efterfrågan på företagets produkter och tjänster.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information, kontakta:
jimmy.stensson@gosol.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Gosol Energy Group AB