Hem

Publicerat: 2022-08-19 12:11:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Dalsspira Mejeri AB: Dalsspira minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Mejeriet Dalsspira, som genomgår en rekonstruktion, redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 2,9 procent till 6,6 miljoner kronor (6,8).

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,20).

Likvida medel uppgick till 0,4 miljoner kronor (0).

"Det är styrelsens och huvudägarnas ambition att under rekonstruktionen göra de förändringar
som krävs för att bolaget skall komma starkare ur rekonstruktionen och fortsätta bedriva mejeriverksamhet", skriver bolaget.


Dalsspira, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 6,6 6,8 -2,9%
Rörelseresultat -2,3 -1,6
Nettoresultat -2,4 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,22 -0,20
Likvida medel 0,4 0

Läs mer om Dalsspira Mejeri AB