Publicerat: 2023-10-27 10:05:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures föreslår nyval av Peter Olsson som styrelseledamot

Aktieägarna i investeringsbolaget Katalysen Ventures kallas till extra bolagsstämma den 13 november i Stockholm.

Aktieägaren Hallmann Holding föreslår att stämman beslutar att välja Peter Olsson till ny styrelseledamot. Han ersätter Dominik Belloin i styrelsen.

Läs mer om Katalysen Ventures AB