Publicerat: 2024-04-16 10:35:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cyclezyme AB: Cyclezyme föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i bioteknikbolaget Cyclezyme kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Arrigucci och Martin Bengtsson som styrelseledamöter.

Omval föreslås av ledamöterna Peter Falck, Javier Linares-Pastén och Lotta Amsén.

Nuvarande ordförande Leif Nilsson har avböjt omval, vilket är känt sedan tidigare. Det framgår inte av kallelsen vem som föreslås bli ny ordförande.

Läs mer om Cyclezyme AB