Hem

Publicerat: 2022-08-19 12:17:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Dalsspira Mejeri AB: OMSÄTTNINGEN MINSKADE 2% 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dalsspira Mejeri, som sedan tidigare i somras är under rekonstruktion, hade en nettoomsättning på 6,6 miljoner kronor (6,8) under andra kvartalet, en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,1).

Bolaget har vidtagit flera åtgärder för att reducera kostnadsmassan.

"Trots besparingen är burn raten hög för bolaget och i mitten på juni ansökte bolaget om rekonstruktion som en konsekvens av att likviditeten för bolaget minskade hastigare än beräknat. Rekonstruktionen beviljades och gäller för tre månader framöver. Det är styrelsens och huvudägarnas ambition att under rekonstruktionen göra de förändringar som krävs för att bolaget ska komma starkare ur rekonstruktionen och fortsätta bedriva mejeriverksamhet", heter det.

Den 30 juni 2022 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 428 tusen kronor (0). Bolaget har räntebärande skulder om 3,8 miljoner kronor (3,6) samt en checkräkningskredit om 2,3 miljoner kronor (2,3) vilken per den 30 juni var nyttjad med 1,9 miljoner kronor (1,7).          
        

Läs mer om Dalsspira Mejeri AB