Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-15 08:43:47

Dalsspira Mejeri AB: Madelene Enarsson utses till ny VD för Dalsspira mejeri

Till VD för Dalsspira mejeri AB utses Madelene Enarsson. Madelene är sedan februari 2022 försäljnings- och marknadschef för Dalsspira och efterträder Mikael Olsson som lämnar bolaget. 

I samband med Madelenes tillträde genomförs en omorganisation som ett led i en större kraftansträngning att minska Bolagets förlust och att nå lönsamhet. Bolaget kommer i närtid att genomföra en genomlysning av bolaget för att identifiera potentiella besparingsmöjligheter. Som ett led i omorganisationen slutar Malin Jakobsson som vice VD men kommer vara kvar i bolaget för att säkra en trygg överlämning.

Madelene tillträder sin nya tjänst omgående.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade mejeriprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Mats Ekberg, Styrelseordförande
E-post: mats.ekberg@foretagsfin.se
Telefon: 073-99 37 969

Kontaktuppgifter Madelene Enarsson
E-post: madelene@dalsspira.se
Telefon: 073-061 76 61

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration