Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-29 15:06:01

Dalsspira Mejeri AB: Kommuniké från Årsstämma 2022-08-29

  • Mats Ekberg valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 2 333 201 aktier av totalt 10 925 288 aktier representerade, vilket motsvarar 21 % av rösterna. 
  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 30 000 SEK till styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelsens ordförande om Bolaget kan uppvisa ett positivt resultat och kassaflöde för räkenskapsåret 2022.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande ordinarie ledamöter: Omval av Mats Ekberg och Carina Alexandersson, samt nyval av Thore Johansson och Peter Jaern. Mikael Olsson utträder ur styrelsen. Mats Ekberg kvarstår som styrelsens ordförande.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Mats Ekberg, Styrelseordförande
E-post: mats.ekberg@foretagsfin.se
Telefon: 073-99 37 969

Kontaktuppgifter Madelene Enarsson
E-post: madelene@dalsspira.se
Telefon: 073-061 76 61

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration